Eesti ohvitseride ülendamine 24. veebruaril 1937

Riigivanem Konstantin Päts oma käskkirjadega ülendas järgmised Eesti ohvitserid alates 24. veebruarist 1937:

Kolonelid – kindralmajoriteks:

Sanitaar-kolonel – sanitaar-kindralmajoriks:

Kolonelleitnandid – kolonelideks:

Majorid – kolonelleitnantideks:

Kaptenid – majoriteks:

Vanemleitnant – kaptenmajoriks:

Leitnandid – kapteniteks:

Administratiiv leitnant – administratiiv kapteniks:

Leitnandid – vanemleitnantideks:

Sanitaar leitnandid – sanitaar kapteniteks:

Nooremleitnandid – leitnantideks:

Kaitseliidus kindla palgata ametikohtadel teenivatest:

Nooremleitnandid – leitnantideks:

Lipnikud – nooremleitnantideks:

Tagavaraväest:

Nooremleitnant – leitnandiks:

Lipnik – nooremleitnandiks: