Karl Saar (sündinud 9. augustil 1945 Palamuse vallas Jõgevamaal) on eesti tehnikateadlane.[1]

Elulugu muuda

Karl Saar on kaupluseomaniku poeg.[1]

Lõpetas 1964 Jõgevamaal Maarja Keskkooli (tollal Järve Keskkooli), 1969 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) soojusenergeetika alal, TPI-s 1979 aspirantuuri, tehnikakandidaat (1980, TPI), väitekiri "Исследование образования окислов азота из топливного азота в процессе горения жидкого топлива". Oli 1969–81 TPI labori juhataja ja teadur, 1981–84 Eesti Teaduste Akadeemia spetsiaalse konstrueerimisbüroo konstruktor, 1984–90 osakonnajuhataja. 1990–2000 direktor, 2000– Eesti Energia AS ökoloogia labori juhataja.[1]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkonnad: lämmastikoksiidide teke vedelkütuste põletamisel, looduslike keskkondade kaugseire, õhuheitmete analüüs ja selle vähendamise võimalused. Osales 1986–88 uurimislaeval "Arnold Veimer" kolmel teadusliku ekspeditsioonil. NSVL Ministrite Nõukogu teadus- ja tehnikapreemia (1988). 20 teadustrükist, 5 autoritunnistust.[1]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Teoseid muuda

  • Исследование образования окислов азота из азотосодержащих соединений топлива и факторов, влияющих на этот процесс (kaasautor). // Теплоэнергетика (1982) 12, Total luminescent spectroskopy for remote laser diagnostics of natural water conditions (kaasautor). // Appl. Optics 30 (1991) 4
  • Uutest võimalustest mitmekomponendiliste gaasisegude analüüsimiseks. // Keskkonnatehnika (2002) 6
  • On gaseous waste reduce at Estonian oil shale burning in big power station boilers (kaasautor). // Symp. on Oil Shale 2002. 18–21 Nov. 2002, Tallinn, Estonia.

Kirjandus muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.