Eesti Taassünni auhind

Eesti Taassünni auhind on Jakob von Uexkülli asutatud auhind. Auhinnaga püüti esile tõsta ja tunnustada neid, kelle töö ja püüdlused kujundasid Eesti kultuuri olulisimaid väärtusi Eesti taasiseseisvumise perioodil. Auhinna žüriisse kuulusid Riina Eentalu, Doris Kareva, Kalevi Kull, Jaak Lippmaa, Aleksei Lotman, Riina Lõhmus, Toomas Paul, Toomas Tiivel. Auhinnakandidaate võisid esitada kõik, kuid eneseesitus ja esitus žürii liikmete poolt ei olnud lubatud.

Auhinda anti välja aastail 19931997 Eesti Vabariigi aastapäevadel Tallinna raekojas, Eesti peaministri ja välisriikide saadikukorpuse osavõtul. Selle laureaatideks on:

1993 muuda

1994 muuda

  • Anu Raud – etnograafilise kunstipärandi kogumise ja säilitamise, käsitöötalu rajamise ning etnograafia- ja käsitööalase kunstihariduse korraldamise eest
  • Mall Hiiemäe – koguteose "Eesti Rahvakalender" materjalide kogumise, toimetamise, teadusliku analüüsi ja rahvapärimuse populariseerimise eest
  • Andres Koppel – energiametsa programmi algatamise ja juurutamise ning alternatiivse energeetika probleemidega seotud tegevuse eest

1995 muuda

1996 muuda

  • Ajakiri Akadeemia – Eesti vaimu- ja hariduselule oluliste artiklite trükkitoimetamise eest
  • Võro Keele ja Kultuuri Fond – tegevuse eest rahvakultuuri ja keele traditsioonide jätkamisel
  • Hereditas (aupreemia) – Tallinna vanalinna restaureerimis- ja arenguprogrammi eest

1997 muuda

Kirjandus muuda

  • Toomas Tiivel, Doris Kareva, Kalevi Kull (toim.) 2000. Oma maa vaim: Eesti Taassünni auhind 1993–1997 [The Spirit of One's Own Country: Estonian Renaissance Award 1993-1997]. Tallinn: Varrak.

Välislingid muuda