Eesti Demokraatia Uuendamine

Eesti Demokraatia Uuendamine oli aastatel 2005–2011 tegutsenud avalik, sõltumatu ja erapooletu kodanikualgatus, mis tekkis seoses Tõive Kivikase üleskutsega poliitikute eetikakoodeksi sisseseadmiseks. Algatus oli suunatud kodanike aktiviseerimisele demokraatia edendamise nimel ning usalduse suurendamisele kodanike ja poliitikute vahel. Kodanikualgatust ja sellega seotud mittetulundusühingut nimetati lühendatult E-D-U.

Ajalugu muuda

 • Algatusrühma ja aktiivselt ideed toetanute hulka kuulusid peale Tõive Kivikase ja Kalle Kure veel Jüri Engelbrecht, Eri Klas, Juhan Kivirähk jt.
 • 18. augustil 2005 asutati MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine.
 • 5. septembrist 2005 alates ilmus Tõive Kivikase üleskutse hea tahte poliitiku eetikakoodeksi loomiseks kohalikes ja väliseesti ajalehtedes Eesti Päevaleht 05.09.2005, Sakala 06.09.2005, Virumaa Teataja 06.09.2005, Lääne Elu 06.09.2005, Meie Maa 06.09.2005, Eesti Elu (Kanada) 09.09.2005, Eesti Päevaleht (Stockholm)14.09.2005, Koit (Põlvamaa) 22.09.2005.
 • 24. septembril 2005 avalikustati demokratiseerimise, poliitikute usaldamisega ja hea tahte poliitiku eetikakoodeksiga seotud ideed aruteluna Tallinna Ülikoolis. Seal leidis aset ümarlaud,[1]kus kõnealuseid teemasid arutades täpsustati ühtlasi kodanikualgatusega E-D-U loodud võimalusi.
 • Koos suhtlusportaali www.edu.ee avamisega septembris 2005 kujunes välja kodanikualgatuse kompleksne teoreetilis-praktiline programm. Avalikustati hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näide; ilmus kirjutisi trükiajakirjanduses ja tehti selgitustöö telemeedias; algatati vastava MTÜ loodud portaal eesmärgiga valijaid aktiviseerida, tihendada nende tegelikke sidemeid poliitikutega ja luua poliitikute tegevuse üle avalikkuse järelevalve. Nimetatu on olulises osas jälgitav suhtlusportaalist www.e-d-u.ee

E-D-U oli esimene algatus poliitikas eetilise mõõtme tugevdamiseks ja usaldussuhete väljakujunemise eelduste soodustamiseks Eestis. 2011. aasta lõpus sulgeti eraalgatuslikus korras loodud portaal "Eesti Demokraatia Uuendmine" majanduslike võimaluste puudumisel. Kuus aastat hiljem tekkis mõneti teistsuguse tausta ja sisuga liikumine Eesti demokraatia arendamiseks ehk DASA.

E-D-U arusaamised poliitika olukorrast Eestis aastal 2005 muuda

 • Eetika puudumine Eesti poliitikas on suure osa valijaid võõrandanud poliitikast
 • Pidevalt ilmneb teateid ja avalikustatakse uusi fakte võimulolijate ebaeetilise käitumise ja võimu isiklikes või kitsalt erakondlikes huvides ärakasutamise kohta
 • Eestis puudub piisav usaldus valijate ja valitute vahel, mis tingib vähese huvi valimiste vastu
 • Eestis on krooniline usalduskriis, mis näitab demokraatia võimaluste halba kasutamist
 • Valijad kasutavad demokraatia võimalusi ära siis, kui nad endale teadvustavad reaalset poliitilist olukorda, huvitavad ja on informeeritud poliitikasuundadest ja poliitikute tegevusest, suhtlevad poliitikutega ja annavad neile teada, millist käitumist ja milliste väärtuste järgimist neilt oodatakse
 • Eestis on esiplaanil esindusdemokraatia; osalusdemokraatial põhinev kodanikuühiskond on paljuski ainult ideaal. Valija osalus poliitilise protsessi mõjutamisel ei peaks lõppema hääletamisaktiga.
 • Valijad peavad taotlema reaalse koostöö tekkimist enda ja poliitikute vahel, selleks esitama neile järelepärimisi, kutsuma neid kohtumistele ja aruteludele; seda koostööd peavad taotlema ka poliitikud
 • Valides tuleb järgida valitavate usaldatavuse põhimõtet, mis eeldab valitavatest piisavat informeeritust enne valimisi

Hea tahte poliitiku eetikakoodeks muuda

 • Hea tahte poliitika all tuleb mõista käitumist, mis järgib eetika põhimõtteid, nii nagu need on ära toodud 2005. aastal E-D-U välja töötatud hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näites :

Eesti Vabariigi poliitik

 • tunnustab, austab ja järgib oma tegevuses Eesti ühiskonna põhiväärtusi ja Eesti rahvuslikke huve
 • peab kinni seadustest ja hoidub katteta ning populistlikest lubadustest
 • selgitab avalikkusele oma tegevust ja põhjendab oma otsuseid
 • on aus
 • ei lase end mõjutada erapoolikutest grupihuvidest, vaid asetab alati esiplaanile valijate huvid ja ühiskonna üldise hüve
 • austab teiste erakondade esindajaid
 • astub tagasi, kui on eksinud eetiliste põhimõtete vastu ja riivanud rahva õiglustunnet
 • Hea tahte poliitika eetikakoodeks toetub arusaamistele, mis kujundati välja usaldusteemalisel ümarlaual Tallinna Ülikoolis 24.09.05.
 • Eetikakoodeks iseendast ei taga poliitikute eetilist käitumist, küll aga soodustab viimast eetikakoodeksi avalik tunnustamine ja selle põhimõtete järgimine

Portaal Eesti Demokraatia Uuendamine muuda

 • Portaal tegutses aastatel 2005–2011.
 • Portaal eesmärk: teenida valijaid, kes soovivad poliitikutega suhelda, esitada neile küsimusi ja teha ettepanekuid ning väljendada portaali kaudu oma mõtteid hea tahte poliitika väljakujundamise põhiteemade piirides
 • Portaal kätkes andmebaasi, kus kasutajale olid näha kodanike küsimused poliitikutele ja saadud vastused, seega oli kodanike ja poliitikute vaheline mõttevahetus avalik ja kättesaadav kõikidele, kes portaali külastasid
 • Portaalis leidusid materjalid, mis olid seotud MTÜ E-D-U tegevusega, mõttevahetustega usalduse teemal ja lugejate kommentaarid jm
 • Portaali www.e-d-u.ee haldamiseks ja arendamiseks oli 18.08.2005 asutatud MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine (registrikood 80226735)

Vaata ka muuda

Viited muuda

Kirjandus muuda

Välislingid muuda