Kodanikualgatus

 See artikkel räägib mõistest; poliitilise partei kohta vaata artiklit Kodanikualgatus (partei)

Kodanikualgatus (inglise keeles civic initiative) on üksikisiku või kodanikuühenduse tegevus poliitiliste otsuste mõjutamiseks (nt avaliku võimu kaasamiseks mõne probleemi lahendamisse). Laiemalt võttes on kodanikualgatus igasugune avaliku võimu institutsioonide väline algatus mõne eluvaldkonna edendamiseks. Väljend "kodanikualgatuse korras" viitab tihti tegevuse vabatahtlikkusele.

Tavalised kodanikualgatuse vahendid on kontakti võtmine poliitikute ja ametnikega, avalikud pöördumised, demonstratsioonid, streigid, survegruppide ja liikumiste moodustamine. Mõnes riigis, näiteks Lätis, on kehtestatud seadusandlik mehhanism, mis kohustab parlamenti menetlema eelnõu, mida oma allkirjaga toetab piisav arv kodanikke; samalaadne mehhanism on esitatud Euroopa Liidu põhiseadusliku leppe eelnõus.

Lisaks on võimalik esitada rahvaalgatuse korras kollektiivseid pöördumisi riigivõimule. Eestis saab pöördumisi teha elektrooniliselt veebilehelt Rahvaalgatus.ee, mis võimaldab probleemi tõstatada või ettepaneku teha, selle üle arutlejaid juurde kutsuda, arutelu tulemusel ühisloomes pöördumine koostada ja valmispöördumisele digiallkirju koguda, saata pöördumine elektrooniliselt Riigikogule ning jälgida, mis pöördumisest saab, kuna Rahvaalgatus.ee kajastab ka komisjonide otsuseid. Veebikeskkonnas saab ettepanekuid esitada ja arutelusid pidada eesti, vene ja inglise keeles, kuid Riigikogule peab pöördumise esitama riigikeeles. Toetusallkirja saab anda vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik.

Näiteid kodanikualgatusest Eestis muuda

  • "Teeme ära 2008", üle-eestiline koristuskampaania
  • "Minu Eesti", üle-eestilised mõttetalgud ehk ajurünnak eesmärgiga genereerida uusi ideid Eesti hüvanguks
  • Eesti Demokraatia Uuendamine ehk E-D-U, MTÜ ja portaali loomine eesmärgiga luua tingimused kodanike ja poliitikute (valijate ja valitute) vahelise koostöö tihendamiseks ning usalduse suurendamiseks nende vahel

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda