Valija ehk valimisõigusega isik on isik, kellel on õigus valimistel hääletada (valimisõigus).