Valimisõigus on õigus valida riigivõimu esindusorganeid ja olla neisse valitud. Õigust esindusorganeid valida nimetatakse aktiivseks valimisõiguseks ja õigust olla esindusorganitesse valitud passiivseks valimisõiguseks. Tavaliselt on valimisõiguse ulatus ja subjektid üldjoontes sätestatud riigi põhiseaduses.

Valimisõigust tuleb eristada märksa laiema tähendusega hääleõigusest, millest valimisõigus moodustab vaid ühe osa.

Vaata ka

muuda