Dünaamiline situatsioon

Dünaamiline situatsioon on teatud aja jooksul toimuv, muutlik olukord, mida lauses tähistab dünaamiline verb ja mis näitab tegevuslaadi tunnust.[1] Dünaamilisele situatsioonile vastandub staatiline situatsioon, mis väljendab ajas püsivaid olukordi.

Dünaamilisi situatsioone on erisuguseid[2]:

  • duratiivne situatsioon on jätkuv, kestev. Duratiivsete verbide kõrval kasutatakse duratiivsete situatsioonide tähistamiseks tihti mas-tarindit, mis näitab tegevuse jätkuvust, tegevuse lõpp nihkub järelikult tulevikku: Uus tee on valmimas
  • momentaanne situatsioon on kohene, mittekestev - tulevikku liigub nii lõpp kui ka kogu tegevus: Isa on koju tulemas.
  • punktuaalne situatsioon on täpne, kestuseta. Tüüpilised kestuseta on seisundimuutust väljendavad verbid: Uudised algavad kell seitse.

Kestvad dünaamilised situatsioonid jagunevad järgmiselt[3]:

  • kontinuatiivne situatsioon on pidev: Kas siin kajab ka?; Loeng kestis mitu tundi.
  • iteratiivne situatsioon on korduv: Maa keerleb ümber päikese.

Viited muuda

  1. Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri.Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993. Lk-d 22-23. Siin lk 22.
  2. Erelt, jt. Lk 23.
  3. Erelt, jt. Lk 23.

Kirjandus muuda