Tegevuslaad (ka Aktionsart) iseloomustab tegevuse tüüpilist kulgu ja struktureeritust ajas. Tegevuslaad kuulub öeldise leksikaalsete kategooriate hulka.

Tegevuslaadi põhiopositsioonid muuda

 • Staatiline situatsioon on situatsioon, mis on olemas, on pidev ja muutumatu. Väljendab teatud omadust või seisundit: Ma olen tüdruk.
 • Dünaamiline situatsioon on situatsioon, mis toimub, on muutlik: Vesi vuliseb ojas.
  • duratiivne ehk kestev: Nad läksid ära.
  • momentaanne ehk mittekestev: Rakett plahvatas.
  • punktuaalne: Tikk süttib põlema.
  • iteratiivne ehk korduv: Hüpleb ühelt jalalt teisele.
  • kontinuatiivne ehk pidev: Hääl sumbus tuules.
  • semelfaktiivne ehk ühekordne: Poiss hüppas üle loigu.
  • progressiivne ehk jätkuv: Puu kasvab.

Vaata ka muuda