Bantud on rühm Aafrika etnilisi gruppe (eri hinnanguil 300–600), kes kõnelevad Bantu keeli ning asuvad alal Kamerunist üle Kesk-Aafrika ja Ida-Aafrika kuni Lõuna-Aafrikani. Vastastikuse mõistetavuse kriteeriumi alusel on bantu keeli umbes 250[1], ehkki keele ja murde piir jääb tihti segaseks ning "Ethnologue" loetleb 535 bantu keelt.[2]

Bantu rahvaste ligikaudne jaotus Guthrie klassifikatsiooni järgi

Bantu rahvad jagunevad sadadeks rühmadeks, millest ükski pole suurem kui mõni miljon inimest (suurim on 10 miljoni kõnelejaga suulu keel). Suahiili keel, mida kõneleb 5–10 miljonit inimest, on laiema tähtsusega, kuna kümned miljonid kõnelevad seda soravalt teise keelena. Bantude hulka kuuluvad nt lubad, makuad, kosad, ruandad, rundid, njandžad, kongod ja kikujud.

Viited muuda

  1. Derek Nurse, 2006, "Bantu Languages", in the Encyclopedia of Language and Linguistics
  2. Ethnologue report for Southern Bantoid. Arv 535 hõlmab ka 13 mbami keelt, mida Guthrie klassifikatsioonis loetakse samuti bantu keelteks.