Rundid (varem ka barundid) on Burundi põhirahvas. Nad kõnelevad rundi keelt. Umbes 99% Burundi rahvastikust on rundid. Neid on ka Tansaanias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Burundist on osa rundisid (eriti hutusid) põgenenud.

Rundidest kitsekasvatajad

Nende koguarv on umbes 8 miljonit. Aastal 1963 oli neid 3,7 miljonit (Burundis 2,5 miljonit, Tansaanias 0,5 miljonit, Kongo Demokraatlikus Vabariigis 0,4 miljonit). Aastal 1985 oli neid 6,93 miljonit.

Nad jagunevad hutudeks, tutsideks ja batvateks ehk tvaadeks. Hutusid on nende seas 85%, tutsisid 14%.

Hutud ja tutsid on immigreerinud algselt batvate asustatud maale. Hutud on põlluharijad (kasvatatakse ube ja sorgot), tutsid karjakasvatajad (kasvatatakse veisi).

Hutud ja tutsid on omavahel vaenujalal. Nende vahel on olnud väga ohvriterikkaid kokkupõrkeid.

Rundid on põhiliselt kristlased. On olemas ka esivanemate kultust sisaldavad hõimuusundid.

Rundidele lähedane rahvas on ruandad.