Aseri valla vapp

Aseri valla vapp on Eestis Ida-Viru maakonnas asunud endise Aseri valla vapp.

Aseri valla vapp

Vapp kinnitati riigisekretäri poolt 9. juunil 1994.

Vapi kirjeldus muuda

Aseri valla vapp kujutab kolme värviga, teravatipulise alaosaga kilpi. Hõbedasest talast moodustunud vasakule astanguga jaotatud kilbi ülaosa on sinine, alaosa roheline. Sinisel väljal on hõbedane pihlakas. Vapi kõrguse ja laiuse suhe on 5:4.

Põhjendus muuda

Vapikujundid ja -värvid viitavad Aseri valla loodusele: sinine merele, roheline maismaale taimestikuga ja hõbedasest talast moodustunud astang kõrgele pankrannikule, mille all asuvad omapärase kooslusega lehtmetsad: hõbedane pihlakas.

Vapi kasutamise kord muuda

Valla lipp ja vapp peavad vastama riigisekretäri poolt kinnitatud Aseri valla lipu ja vapi kirjeldustele. Lipu ja vapi etalonkujutised asuvad vallavalitsuses.

  1. Aseri valla vapi kujutist kasutavad oma pitsatitel, dokumendiblankettidel, samuti trükiste, embleemide ja siltide kujunduselemendina ainult Aseri Vallavolikogu ja vallavalitsus.
  2. Aseri Vallavalitsus võib anda loa Aseri valla vapikujutise kasutamiseks vimplite, kleebiste, siltide, trükiste ja muu näol lepingu alusel.
  3. Valla vapi kujutisega dokumendiblankettide valmistamisel tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi standarditega kehtestatud haldusdokumentide vormistamise nõuetest.
  4. Rikutud või kehtetud valla vapi kujutisega pitsatid ja dokumendiblanketid kuuluvad hävitamisele.
  5. Juriidilistel ja füüsilistel isikutel ei ole lubatud kasutada kauba- ja teenindusmärgina ning neid reklaamivates materjalides tähiseid, mis sisaldavad või on äravahetamiseni sarnased Aseri valla vapi kujutisega, kui puudub vallavalitsuse kirjalik nõusolek.
  6. Aseri valla vapi või sellega äravahetamiseni sarnaste kujutiste kasutamine tööstus- ja käsitöötoodete kujundamises on keelatud.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda