Protoonne lahusti

(Ümber suunatud leheküljelt Aprotoonne lahusti)

Protoonne lahusti on selline lahusti, mis võib kergesti loovutada reagendile prootoni (H+).

Protoonse lahusti ehk protoonse solvendi molekul sisaldab labiilset vesiniku aatomit, mis enamasti on seotud hapniku või lämmastiku aatomiga, näiteks rühmades –OH, –NH2 või >NH. Sellised lahustid on vesi, alkoholid, karboksüülhapped, ammoniaak, primaarsed ja sekundaarsed amiinid.

Solvente, mis ei sisalda labiilset vesiniku aatomit, nimetatakse aprotoonne lahusti (näiteks benseen, heksaan).

Polaarsed protoonsed lahustid soodustavad SN1 reaktsioone, kuid polaarsed aprotoonsed lahustid on soodsad SN2 reaktsioonide keskkonnana.

Protoonseid lahusteid iseloomustab:

Vaata ka

muuda