Apartheid

Lõuna-Aafrika Vabariigis 1948–1994 kehtinud rassilise eraldatuse poliitika

Apartheid oli ametlik rassilise eraldatuse poliitika, mis kehtis Lõuna-Aafrika Vabariigis aastatel 19481994. Sõna pärineb afrikaani keelest ning tähendab eraldiolekut.

Silt, mis teatab inglise, afrikaani ja suulu keeles, et ala on vaid valgele rassigrupile

Kuigi rassiline eraldatus ja diskrimineerimine tekkis juba varem, eraldati pärast 1948. aasta üldvalimisi seaduse alusel inimesed klassidesse: must, valge, värviline ja asiaat. Seni koos elanud eri nahavärviga inimesed eraldati üksteisest ning riigis hakkas toimima kaks infrastruktuuri, millest üks oli mõeldud valgetele ja teine mustadele.

Apartheidivastane liikumine Redigeeri

Apartheidivastane liikumine LAVis sai alguse ühiskonna eri sektoritest, võttes nii protestiliikumise, passiivse vastuhaku kui ka sissisõja vorme. Rassilise segregatsiooni ja diskrimineerimise lõpetamisel mängisid rolli nii valitsusvastane massiliikumine riigi sees kui ka rahvusvaheline isolatsioon ja majanduslikud sanktsioonid. Tuntuimad aktivistid liikumises: Steve BikoDesmond TutuNelson MandelaHarry Schwarz, Joe Slovo, Ruth First. 1980. aastateks oli kujunenud välja pidev rahumeelsete ja vägivaldsete protestide vaheldumine, mille tulemusena saavutati märkimisväärne poliitilise kursi muutus, mis päädis esimeste rassilise diskrimineerimise vabade valimistega 1994. aastal.

Apartheid kui kuritegu Redigeeri

Apartheidi kui inimsusvastase kuriteo määratleb mitu rahvusvahelist dokumenti, sealhulgas 1968. aasta aegumatusekonventsioon ja 1973. aasta apartheidivastane konventsioon. Apartheid on inimsusvastane kuritegu, mis küll klassikalises tähenduses viitab institutsionaalsele rassieraldusele, kuid selle tähendus on laienenud nõnda, et see võib viidata ka teistel alustel (näiteks rahvuslikul, sotsiaalsel, usulisel või soolisel) toime pandud kodanike eraldamisele või sihilikult teatud inimgrupi elamistingimuste halvendamisele.

Tuntumad apartheidiks nimetatud süsteemid väljaspool Lõuna-Aafrikat Redigeeri

Iisrael Redigeeri

Iisraeli käitumises palestiinlastega on paljud leidnud paralleele Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidiga. Üks tuntumaid kriitikuid on ilmselt USA ekspresident Jimmy Carter, kes on muu hulgas kirjutanud raamatu "Palestiina: Rahu, mitte apartheid".

Brasiilia Redigeeri

Brasiilia mitmete siiani lahendamata sotsiaalsete probleemide tõttu on paljud kasutanud olukorra kirjeldamiseks väljendit "sotsiaalne apartheid". Peamine põhjus võrdlemiseks Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidiga on majanduslik kihistumine, mis on saavutanud erakordselt suured mõõtmed ning mille vastu valitsus pole suurt midagi ette võtnud.

Saudi Araabia Redigeeri

Naiste olukorda Saudi Araabias on paljud kirjeldanud väljendiga "sooline apartheid".[viide?]

Vaata ka Redigeeri