Altai keeled on keelte rühm, kuhu arvatakse turgi, mongoli ja tunguusi-mandžu keeled. Selles osas, kas altai keeled moodustavad keelkonna või on nende sarnasused tekkinud keelekontaktide tulemusel, pole keeleteadlaste seas üksmeelt.

Altai keelteks loetakse:

Mõnikord loetakse altai keelte hulka ka korea ja jaapani keel koos Ryūkyū keeltega.

Altai keeli on 19. ja 20. sajandil rühmitatud kokku uurali keeltega, nimetades neid kahte keelkonda koos uurali-altai keelteks ja turaani keelteks.