See artikkel räägib 2-propenüülrühmast; 2-alkenüülrühmade ja nende derivaatide kohta vaata artiklit Allüülsed rühmad

Allüülrühm tähendab orgaanilises keemias 2-propenüülrühma H2C=CH–CH2– kas asendusrühma või molekuli osa tähenduses.

Allüülrühm koosneb vinüülrühmast H2C=CH– ja metüleenrühmast –CH2–. Teda võib vaadelda vinüülasendatud metüülrühmana.

Terminit allüül kasutatakse ka vastavate ebastabiilsete osakeste (intermediaatide) nagu allüülkatioon (CH2=CH–CH2+–) või allüülanioon (CH2=CH–CH2–) või allüülradikaal (CH2=CH–CH2–) korral. Tänu allüülsele resonantsile annab asendis 2 olev kaksikside nendele intermediaatidele suurema stabiilsuse võrreldes küllastatud analoogiga.

Kui allüülrühmas on mõni vesiniku aatom asendatud mingi muu aatomi või rühmaga, siis kasutatakse tavaliselt terminit allüülne või allüülne rühm või allüülne ühend.

Näited muuda

Allüülrühma sisaldavad näiteks allüülalkohol ehk 2-propeen-1-ool, allüülkloriid ja eugenool.

Nimetus muuda

Nimetuse võttis kasutusele 1844 Theodor Wertheim, kes tuletas selle küüslaugu ladinakeelsest nimest allium, mis on ühtlasi laugu perekonna ladinakeelne nimetus. Asi on selles, et küüslaugus, sibulas jt selle perekonna liikides leidub allüülrühma sisaldavaid ühendeid. Seos alleeni ehk propadieeniga on kaudne.

Isomeerid muuda

Tsüklopropüülrühm on allüülrühma isomeer.

Vaata ka muuda