Allüülsed rühmad

(Ümber suunatud leheküljelt Allüülne rühm)

Allüülne rühm (C=C–C–) on allüülrühm, milles üks või mitu vesiniku aatomit on asendatud mõne muu aatomi või rühmaga. Allüülsed rühmad on 2-alkenüülrühmad. Lihtsaim esindaja on allüülrühm, looduslikes ühendeis enamesinev on prenüülrühm.

Allüülne resonants

Terminit allüülne kasutatakse ka vastavate ebastabiilsete osakeste (intermediaatide) nagu allüülne katioon (C=C–C+) või allüülne anioon (C=C–C) või allüülne radikaal (C=C–C) korral.

Keemilisi ühendeid, mis sisaldavad funktsionaalrühmaga seotud allüülset rühma, nimetatakse allüülseteks ühenditeks. Tänu allüülsele resonantsile annab asendis 2 olev kaksikside funktsionaalrühmale märgatavalt suurema reaktsioonivõime võrreldes vastava alküülderivaadiga.

Allüülse rühma sisseviimist substraadi molekuli nimetatakse allüülimiseks, mis on alküülimise erijuht. Bioloogilistes süsteemides omab olulist tähtsust prenüülrühma ülekanne substraati, see on prenüülimine (ka prenüleerimine).

Vaata ka

muuda