Homoallüülne rühm

Homoallüülne rühm on rühm, mis on ühe CH2 rühma võrra pikem allüülrühmast, see on H2C=CH-CH2-CH2-, või selle alküülasendatud analoog.