Alifaatsed ühendid

Alifaatne ühend on orgaaniline ühend, mis ei sisalda benseenitsüklit ehk benseenituuma. Nende hulka kuuluvad atsüklilised ehk avatud ahelaga ühendid ja alitsüklilised ühendid ehk ühendid, mille struktuuris on mõni suletud ahel, kuid mitte benseenitsükkel.[1] Benseenitsüklit sisaldavaid ühendeid nimetatakse aromaatseteks.

Atsükliline alifaatne ühend (butaan)
Tsükliline alifaatne ühend (tsüklobutaan)

Alifaatsed ühendid võivad olla küllastunud (alkaanid, nt heksaan) või küllastumata (nt hekseen), sisaldades kaksiksidemeid (alkeenid) või kolmiksidemeid (alküünid). Süsinikuahelaga võivad vesiniku asemel ühineda teised elemendid, millest kõige levinumad on hapnik, lämmastik, väävel ja kloor. Lihtsaim alifaatne ühend on metaan (CH4).

Enamik alifaatseid ühendeid põlevad, mistõttu saab süsivesinikke kasutada kütustena, nt metaani Bunseni põletites ja vedelgaasina või atsetüleeni keevitusel.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Mõnes eestikeelses allikas samastatakse alifaatsed ühendid atsüklilistega. (Nt Andres Talvari "Orgaaniline keemia" Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2006, lk 13.)

Välislingid

muuda