Hekseen on alkeen (kaksiksidemega küllastumata süsivesinik), milles on kuus süsinikuaatomit (C6H12). Hekseenil on rida isomeere, sõltuvalt kaksiksideme asukohast struktuuris ja süsinikuahela hargnemisest. Üks levinumaid tööstuslikke isomeere on 1-hekseen (CH2CHCH2CH2CH2CH3).