Mitte segi ajada mõistega süsivesikud

Süsivesinikud on keemilised ained, mille molekul koosneb ainult süsiniku- ja vesinikuaatomitest. Süsivesiniku molekul sisaldab süsinikahelat. Ahela ehituse järgi jaotatakse süsivesinikud ning kõik muud orgaanilised ühendid alifaatseteks ja tsüklilisteks.

Atsüklilised süsivesinikud

muuda
Lineaarsed alkaanid
Alkeenid
Alküünid
nimetus
valem
nimetus
valem
nimetus
valem
metaan CH4
etaan C2H6 eteen C2H4 etüün C2H2
propaan C3H8 propeen C3H6 propüün C3H4
butaan C4H10 buteen C4H8 butüün C4H6
pentaan C5H12 penteen C5H10 pentüün C5H8
heksaan C6H14 hekseen C6H12 heksüün C6H10
heptaan C7H16 hepteen C7H14 heptüün C7H12
oktaan C8H18 okteen C8H16 oktüün C8H14
nonaan C9H20 noneen C9H18 nonüün C9H16
dekaan C10H22 dekeen C10H20 deküün C10H18

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda