See artikkel räägib filosoofia mõistest; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Aktsidents (täpsustus)

Aktsidentsi (ladina accidens) all mõeldakse filosoofias seda, mis võib asjale omane olla või mitte olla, ilma et asi lakkaks olemast see, mis ta on.

Ajalugu

muuda

Aktsidentsi mõiste esineb esmakordselt Aristotelese filosoofias (vanakreeka keeles to symbebēkos). Aktsidents vastandub seal substantsile (vanakreeka keeles ousia) ning aktsidentside hulka kuuluvad kõik olevad, mis kuuluvad teistesse kategooriatesse peale substantsi. Need asjad ei ole iseseisvalt, vaid substantsis.

Tänapäeva analüütilises filosoofias vaadeldakse aktsidentsi aktsidentaalse omadusena (juhusliku, kontingentse omadusena) ning mitteolulise (mitte-olemusliku omadusena), mis võib olla mööduv.