Ajalooline Ajakiri

Ajalooline Ajakiri on Eestis ilmuv eelretsenseeritav akadeemiline ajakiri, mis ilmub Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juures.[1]

Ajalooline Ajakiri
Peatoimetaja Janet Laidla (2019–)
Kirjastaja Tartu Ülikooli Kirjastus
Asutatud 1922
Toimetuse asukoht Tartu
Keel eesti keel

Selles avaldatakse eesti-, inglise- ja saksakeelseid ajalooteemalisi artikleid, retsensioone ja ülevaateid. Eelistatud on Läänemere regiooniga seotud teemad.[1]

Ajaloolist Ajakirja annab välja Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, nimeliselt on tegemist aga Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi ja Akadeemilise Ajalooseltsi ühisväljaandega. Ajakirja kirjastaja on alates 2013. aastast Tartu Ülikooli Kirjastus.

Ajalugu

muuda

Ajaloolist Ajakirja hakkas 1922. aastal välja andma Akadeemiline Ajalooselts (AAS). Kuni 1940. aastani ilmus seda 74 numbrit, tavaliselt neli aastas. Vaid viimasel aastal jõuti välja anda kaks. Temaatika oli suhteliselt Eesti-keskne, eriti suurt tähelepanu pöörati Rootsi ajale. Samas ilmus ka üldajaloolisi ülevaateid, tõlkeartikleid ja ajaloofilosoofilisi esseesid. Artiklid olid enamasti eesti või saksa keeles, resümeed prantsuse ja inglise keeles. Ajakirja peatoimetajaks oli esialgu Hans Kruus (1932–1936), hiljem Peeter Tarvel.

Nõukogude võimu ajal Ajaloolise Ajakirja tegevus lõpetati ja välja andma asuti Ajaloo Ajakirja, mida ilmus 1941. aastal kolm numbrit. See oli tunduvalt õhem ja püüdis juurutada nõukogulikku ajalookirjutust: rõhutati klassivõitlust ja stalinistlikke seisukohti. Saksa okupatsioon katkestas aga ka selle väljaandmise ja pärast sõda Eestis kohalikku ajalooajakirja enam ei loodudki.

Alles 1988. aastal hakkas Tartu Ülikooli ajaloolaste initsiatiivil ilmuma ajalooajakiri Kleio, mis luges end Ajaloolise Ajakirja mantlipärijaks. Selle ilmumine polnud väga reeglipärane, esialgu ilmus see vaid korra aastas, hiljem aga neli numbrit aastas. 1997. aastani anti seda välja 22 numbrit.

1998. aastal hakkas taas ilmuma Ajalooline Ajakiri, mida andis välja seni Kleiot üllitanud toimetus. Nimemuutust põhjendati traditsioonide taastamisega. Esimene number kandis 100. järjekorranumbrit, seega arvestati selle sisse ka Ajaloo Ajakiri ja Kleio. Nagu Kleiolgi, oli selle peatoimetajaks Aadu Must (1998–2002). Ajakiri ilmus endiselt kvartaliajakirjana, kuid 2002. aastal lõppes ajutiselt selle ilmumine.

2007. aastal alustas uus toimetus, mida juhtis Pärtel Piirimäe (2007–2019), taas Ajaloolise Ajakirja väljaandmist. 2007. aastal ilmus neli numbrit (üks topeltnumbrina) ja 2008. aastal kolm (samuti üks topeltnumber). Alates aastast 2019 on Ajaloolise ajakirja peatoimetaja Janet Laidla.

Toimetuskolleegium

muuda

Ajakiri on rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga, kuhu kuuluvad ajaloolased Tartu Ülikoolist, Ameerika Ühendriikidest, Rootsist, Saksamaalt ja Kanadast. Toimetuskolleegiumi liikmeteks on[1]:

Viited

muuda

Välislingid

muuda