Valter Lang

Eesti arheoloog
Valter Lang

Valter Lang (sündinud 26. jaanuaril 1958 Novosibirski oblast, Kulunda asula, Venemaa) on eesti arheoloog, akadeemik.

Lang on peamiselt tegelenud Eesti muinasaja uurimisega. Eriti põhjalikult on ta uurinud muistset Revala (Rävala) maakonda.

EluluguRedigeeri

Valter Lang sündis Siberis, kuhu tema vanemad olid küüditatud 1949. aastal. Pere sai Eestisse naasta 1958. aastal.[1]

Ta alustas kooliteed Kuigatsis ning suundus sealt edasi Otepää Keskkooli. Seal oli äsja avatud ka ajaloo eriklass ning selle läbi puutus Lang kokku arheoloogiliste väljakaevamistega Otepää Linnamäel, koduloo-uurimisega ning allikmaterjalidega töötamisega.[1]

Ta lõpetas keskkooli 1976. aastal ja Tartu Riikliku Ülikooli 1981. aastal.[2] Sealt edasi suundus Lang tööle Ajaloo Instituuti Tallinnas, kus talle anti 1982 uurimisteemaks Pirita jõe alamjooksu rauaaja muistised.[1] See viis 1988. aastal ajalookandidaadi kraadi kaitsmiseni teemal "Pirita jõe alamjooksu piirkonna arheoloogilised muistised"[3] NSVL TA Arheoloogia Instituudi Leningradi osakonna juures.[1]

Ta oli Ajaloo Instituudis vanemlaborant (1981–1983), aspirant (1984–1987), nooremteadur (1987–1989), geoarheoloogia ja muinastehnoloogia labori juhataja (1989–1990), teadusdirektor arheoloogia alal (1990–1992), vanemteadur (1992–1994) ja arheoloogiaosakonna juhataja (1994–1999).[4]

Lang kaitses 1996. aastal Tartu Ülikooli juures doktorikraadi teemal "Muistne Rävala".[4]

Alates 1999. aastast[4] on ta Tartu Ülikooli arheoloogia professor. 2001–2003 Tartu Ülikooli ajaloo-osakonna juhataja ja 2006–2012 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan.[3]

Alates detsembrist 2010 on Valter Lang Eesti Teaduste Akadeemia liige.[5]

Ta on Kultuuriteooria tippkeskuse juht.

TunnustusedRedigeeri

 
Valter Lang Tartus, Lossi tn 3 õppehoones 2011. aastal

TeoseidRedigeeri

  • Kaks tarandkalmet Viimsis, Jõelähtme kihelkonnas. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1993.
  • Muistne Rävala. 1. köide, Maa, muistised ja kultuur : muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas = Prehistoric Rävala. Vol. 1 : antiquities, chronology and the establishment of farming settlement in North-West Estonia, with special reference to the area on the lower reaches of the Pirita River. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996.
  • Muistne Rävala. 2. köide, Kronoloogia. Asustus, ühiskond ja majandus : muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas = Prehistoric Rävala. Vol. 2 : antiquities, chronology and the establishment of farming settlement in North-West Estonia, with special reference to the area on the lower reaches of the Pirita River. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996.
  • Keskusest ääremaaks : viljelusmajandusliku asustuse kujunemine ja areng Vihasoo-Palmse piirkonnas Virumaal = From centre to periphery : establishment and history of farming settlement in Vihasoo and Palmse area (Virumaa, North Estonia). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2000.
  • Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
  • The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. Tartu: Tartu University Press, 2007.
  • Läänemeresoome tulemised. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018.

Artikleid ajakirjandusestRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri