Ajaloolane on teadlane, kelle uuritavaks valdkonnaks on ajalugu.

Ajaloolase alaliikideks võib kitsama uuritava valdkonna järgi pidada näiteks genealooge, kirikuloolasi, kirjandusloolasi, koduloolasi, kunstiajaloolasi, majandusajaloolasi, mereajaloolasi, muusikaajaloolasi, sõjaajaloolasi, teadusajaloolasi, usundiloolasi, õigusajaloolasi

Ajalooteaduse arengut ja meetodeid, samuti ajaloolase professiooni arengut uuriv teadusharu on historiograafia.

Vaata ka

muuda