Aavo Rätsep (10. detsember 1933 Pärnu27. juuni 2018) oli eesti põlevkivikeemiateadlane.[1]

Elulugu Redigeeri

Aavo Rätsep oli teenistujate poeg.[1]

Lõpetas 1952 Pärnu 1. Keskkooli, 1957 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) insener-keemik-tehnoloogina, 1963 TPI aspirantuuri; tehnikakandidaat (1965, TPI), dissertatsiooni teemaks oli "Tsoonsulatusmeetodi kasutamine kristalsete orgaaniliste süsteemide jaotamiseks komponentideks ja selle rakendamine põlevkivi uttevee fenoolide uurimisel ja lahutamisel". (dissertatsiooni juhendajaks oli professor Agu Aarna). Oli 1963–1990 Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituudis: vanemteadur, sektori- ja laborijuhataja, 1991– Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi Kirde-Eesti osakonna juhtivteadur.[1]

Teadustöö Redigeeri

Uurimisvaldkond: põlevkivi töötlemine, põlevkivi kahealuseliste fenoolide (alküülresortsiinide) peenlahutamine ja individuaalsete komponentide kasutamine, orgaanilise sünteesi ja tööstuslike heitvete puhastamine ja vedelate tehnoloogiliste jääkproduktide utiliseerimine. Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi liige. 55 teadusartiklit, 21 autoritunnistust, 4 patenti.[1]

Teoseid Redigeeri

  • О выделении концентратов индивидуальных алкилзамещенных резорцина из суммарных фенолов сланцевой подсмольной воды. // Тр. НИИсланцев. 16 (1967)
  • Новые направления переработки и использования сланцевых водорастворимых фенолов. // Тр. НИИсланцев. 21 (1976)
  • Совершенствование схемы разделения и использования сланцевого алклирезорцинного сырья. // Тр. НИИсланцев. 24 (1986)
  • Ecological aspects of oil shale processing. // The Environmentally Sound management of Low-grade Fuels. Proc. of an Int. Seminar, SEI, York, 1992
  • Põlevkivi lendtuha ja vääveldioksiidi kontsentratsiooni ajalised muutused atmosfääris (kaasautor). // Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise keskkonnamõjud Kirde-Eestis. Tallinn, 1999.

Viited Redigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Kirjandus Redigeeri

Välislingid Redigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.