25 nõukogude teadus-, kirjandus- ja kunstitegelase kiri L. Brežnevile J. Stalini rehabiliteerimise vastu (vene keeles Письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Л. И. Брежневу против реабилитации И. В. Сталина) oli Nõukogude Liidu teadustöötajate, kirjanike ja kunstitegelaste kiri, mis kirjutati 14. veebruaril 1966. aastal Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee esimesele sekretärile Leonid Brežnevile Jossif Stalini osalise või kaudse rehabiliteerimise lubamatuse kohta[1].

25 kiri oli üks esimesi avalikke pöördumisi, millele kirjutas alla akadeemik Andrei Sahharov.

Allakirjutanute nimekiri muuda

Viited muuda