Š š

Š (š) on ladina kirja täht, mis esineb bosnia, eesti, liivi, leedu, läti, karjala, tšehhi, soome, sotho, põhjasaami, inarisaami, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, vadja ja vepsa keeles.

Š-tähe võttis esimesena kasutusele Jan Hus 15. sajandil tšehhi tähestikus. Ljudevit Gaj võttis š-tähe 1830. aastal kasutusele ka horvaadi keele kirjutamisel.

Eesti ja soome keeles kasutatakse š-tähte ainult võõrsõnade kirjutamisel ja võõrnimedes.

Täht leiab kasutamist ka kirillitsas kirjutatavate keelte translitereerimisel ladina kirja, vastab ш-tähele.

Arvutikasutajad asendavad selle sageli valesti tähekombinatsiooniga sh; sellist kirjaviisi on esinenud ka vanas eesti kirjasõnas (gooti kirjas ſh).

A B (C) D E F G H I J K L M N O P (Q) R S Š Z Ž T U V (W) Õ Ä Ö Ü (X) (Y)
Eesti tähestik - Täht - Keel - Tähestik