Ülenurme valla lipp

Ülenurme valla lipp on Tartu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Ülenurme valla lipp.

Ülenurme valla lipp.

Lipp kinnitati Ülenurme valla volikogu määrusega 14. oktoobril 2008 ning õnnistati Tartu Maarja kirikus sealse koguduse õpetaja Peeter Paenurme poolt 24. veebruaril 2009.

Lipu kirjeldus

muuda

Ülenurme valla lipuks on ristkülikukujuline kangas, mis jaotub horisontaalsuunas laineliselt kolmeks laiuks – ülemine ja alumine kollased, keskmine aga roheline. Kollase laiu laiuseks on 1 ühik ja rohelise laiul 2 ühikut. Rohelise laiu keskel on kollane vannasader.

Lipu normaalmõõtmed on 105×165 cm ning proportsioonid 7:11.

Põhjendus

muuda

Lainelõige tähistab Emajõe lähedust vallale. Kollane vannasader rohelisel taustal sümboliseerib paikkonna ajaloolist seotust põllumajandusega ja ühtlasi osutab, et valla territooriumil asub Eesti Põllumajandusmuuseum, mille logoks on samuti vannasader. Kollane värv sümboliseerib küpsust ja viljakust, roheline aga loodust, põllundust, noorust ja elu.

Lipu kasutamise kord

muuda
  1. Ülenurme valla lipp heisatakse valla pidupäevadel ja avalikel üritustel.
  2. Igaühel on õigus heisata ja kasutada Ülenurme valla lippu, järgides käesoleva põhimääruse sätteid ja head tava.
  3. Ülenurme valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
  4. Kui Ülenurme valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne teise Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub valla lipp lippude poolt vaadatuna vasakul Eesti riigilipust, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muust lipust.
  5. Ülenurme valla lipu kujutist võib kasutada valla meenetel.
  6. Ülenurme valla lipu kasutamine käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub vallavalitsuse loa alusel. Loa väljastamise korra kehtestab volikogu.
  7. Ülenurme valla lipu kasutamise korra järgimise üle teostab järelevalvet vallavalitsus.
  8. Ülenurme valla lipu kasutamist ilma sellekohase loata või käesoleva põhimääruse nõudeid või head tava eirates käsitletakse avaliku korra rikkumisena.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda