Küsimärk

(Ümber suunatud leheküljelt ?)

? (küsimärk) on kirjavahemärk, mis lõpetab küsilaused.

Kaudküsimuse lõppu ei panda küsimärki.

Küsimärki kasutatakse tihti ka puuduvate või teadmata andmete kohal. Samuti on see küsimuse või küsitavuse sümbol.

Mõnes keeles, näiteks hispaania keeles, kasutatakse korraga küsilause lõpus küsimärki ja küsilause alguses ümberpööratud küsimärki (¿), näiteks "¿Qué hora es?" (Mis kell on?). Kiirel kirjutamisel seda ortograafiareeglit tihti eiratakse, kuid algusküsimärgi ärajätmine on tingimata viga.

Küsimärki saab lause lõpus kasutada ka kõrvuti hüüumärgiga (?!), et märkida lause erilist intonatsiooni või küsimuse rõhutatust.

Male ja kabe kommentaarides tähendab küsimärk nõrka käiku või viga.