Küsilause väljendab küsimust. Küsilausete liigitamisel lähtutakse sellest, kas küsimusega antakse võimalikud vastused ette või mitte.

Valikküsilaused

muuda

Valikküsilauseteks ehk alternatiivküsilauseteks nimetatakse küsilauseid, milles vastus on küsimusega ette antud.

Kas sul on punane pinal? - Võimalik on vaid jaatav või eitav vastus.

Valikküsilaused jagatakse kolmeks alaliigiks.

Üldküsilaused

muuda

Üldküsilause eeldab jaatavat või eitavat vastust, küsimuse mõjualaks on terve lause.

Kas sa nägid seda õnnetust pealt?

Ülderiküsilaused

muuda

Ülderiküsilause eeldab jaatavat või eitavat vastust, aga küsimuse mõjualaks on vaid osa lausest.

Kas Enn käis Hollandis?

Valikküsilause kitsamas tähenduses ei eelda eitavat või jaatavat vastust ega mõju tervele lausele.

Kes kukkus pikali, sina või Mari?

Eriküsilaused

muuda

Kui võimalikke vastusevariante kindlalt ette ei teata, on tegemist eriküsilausega.

Kes nägi neid ufosid?

Eelistusküsilaused

muuda

Kui mis tahes küsilauses väljenduvad oletused või kahtlused vastuse tõenäosuse suhtes, nimetatakse seda eelistusküsilauseks.

Kas ta sind enam armastabki?