Hüüumärk

Hüüumärk (!) on kirjavahemärk, mida kasutatakse tavaliselt lause lõpus lause rõhutamiseks.

Hüüumärk

Eesti keeles märgib hüüumärk lause lõpus lause lõppemist nagu punktki. Hüüumärgiga lause on kas hüüatus, kõnetluslause (eraldi lausena võetav üte), käsk, keeld, soovlause või midagi üllatavat või hämmastavat teatav lause. Sellist lauset nimetatakse hüüdlauseks.

Kirja alguses kasutatakse pöördumise järel hüüumärki või jäetakse märk ära. Koma kasutamine hüüumärgi asemel ei ole kooskõlas eesti keele reeglitega.

Hüüumärk kasutatakse mõnikord ka lause keskel lause osa järel. Näiteks kasutatakse hüüumärki üksiku hüüdsõna järel: Plaksti! kõlas piitsahoop.

Hüüumärk sulgude sees lause keskel märgib, et sellele eelnev sõna või fraas väljendab midagi hämmastavat.

Mõnikord kasutatakse mitut hüüumärki järjest. See märgib väga suurt rõhutamist või karjumist.

Lause lõpus võidakse mitmesugustes kombinatsioonides ka ühte või mitut hüüumärki ja küsimärki. Sel juhul väljendatakse hämmastusevarjundiga küsimust.

PäritoluRedigeeri

Arvatakse, et hüüumärk on pärit ladinakeelsest hüüdsõnast io, mis väljendab kas rõõmu või valu. See on kujunenud kas tähtede i ja o digraafist või sõna io algustähe I ja punkti kombinatsioonist.

Teise versiooni järgi pandi hüüdlause algusse täht i, mis on lühend ladina sõnast interjectio 'hüüdsõna', ning hüüdlause lõppu sama täht ümberpööratud kujul. Sellest lõpumärgist kujuneski meie hüüumärk. Hispaania keeles ja mõnes teises keeles on säilinud ka algusmärk ¡ .

StiilRedigeeri

Hüüumärgi sage kasutamine on iseloomulik teismeliste stiilile.

Hüüumärki kasutatakse palju reklaamis.

Ka mõned kaubamärgid sisaldavad hüüumärki, näiteks "Yahoo!".

Mõningates ingliskeelsetes koomiksites, eriti 20. sajandi keskpaiga supermehekoomiksites, on läbivalt kasutatud punkti asemel hüüumärki.

Hüüumärgi liigkasutamist peetakse halvaks stiiliks, sest see hajutab lugeja tähelepanu.

Hüüumärgiga nimedRedigeeri

Inglismaal on linn Westward Ho!, mille järgi on nime saanud ka Charles Kingsley romaan.

Kanadas Québeci provintsis on linn Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Hüüumärk on ka Rodgersi ja Hammersteini muusikali "Oklahoma!" pealkirjas.

!! on suurepärase käigu tähis males ning kahekordse faktoriaali tähis matemaatikas.

!!! on Ameerika Ühendriikide ansambel.

!peatus oli Eesti kirjandusrühmitus.

Alguse- ja lõpuhüüumärkRedigeeri

Hispaania keeles ja mõnes teises keeles alustab hüüdlauset või hüüdlausega ekvivalentset fraasi või sõna algusmärk ¡ ning selle lõpetab tavaline hüüumärk ! .

Muud kasutuskohadRedigeeri

MärkmedRedigeeri

Hüüumärgiga võidakse tähistada kohta, millele tuleb pöörata suuremat tähelepanu. Näiteks märkmeid tehes millegi hüüumärgiga tähistamine viitab punktile, mida tuleb eriliselt tähele panna.

LiiklusRedigeeri

Hoiataval liiklusmärgil "Muud ohud" on kolmnurga sees hüüumärk.

MatemaatikaRedigeeri

Matemaatikas on ! faktoriaali märk. "n!" tähendab 'täisarvude korrutis 1-st n-ini'. Näiteks 4! [neli faktoriaal] on 4 × 3 × 2 × 1 = 24. On kokku lepitud, et 0! = 1.

Arvu ees on ! subfaktoriaali märk.

KeeleteadusRedigeeri

Rahvusvahelises foneetilises tähestikus (IPA) kasutatakse seda postalveolaarse imihääliku märkimiseks. Seda kasutatakse mitmes khoisani keeles (nt nuu keeles) vastava hääliku märkimiseks kirjatähena. Suulu keeles märgib seda häälikut täht q. UNICODE'is on selle jaoks eraldi märk: ǃ.

ProgrammeerimineRedigeeri

Informaatikas vastab hüüumärk Unicode'i ja ASCII koodile 33.

Mitmes programmeerimiskeeles on sümbolil "!" eritähendusi.

Sageli kasutatakse seda loogilise eituse märgina. Näiteks A != B tähendab 'A ei võrdu B-ga'. Sel juhul nimetatakse hüüumärki inglise keeles bang või shriek.

Programmeerimiskeeles BBC Basic nimetatakse hüüumärki pling ning see märgib 32-bitist sõna.

Geek CodeRedigeeri

Geek Code'is kasutatakse sümbolit ! tähe ees märkimaks, et geek ('tehnikafänn') keeldub vastavas teemas osalemisest.[viide?]

Akadeemiline kasutusRedigeeri

Balti üliõpilaskultuuris on levinud hüüumärgi kasutamine akadeemilistes lühendites.

Näiteid:

Mitmus moodustatakse sellistest lühenditest kas terve lühendi või hüüumärgi kordamisega: ksv!! või ksv!ksv!, vil!! või vil!vil! jne.

UnicodeRedigeeri

Unicode'is on hüüumärgi kood U+0021 (& # 33). Tähe ! kood on U+01C3 (&#451), et tarkvara ei käsitaks seda kirjavahemärgina, vaid tähena.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri