Volbriöö

Volbriöö (ka Walpurgi öö) on öö vastu volbripäeva (1. maid).

Volbriöö tähistamine Heidelbergis

Volbripäev on saanud nimetuse püha Walburga järgi, kelle mälestuspäev on 1. mail, ning volbriöö omakorda volbripäeva järgi. Volbriööl Walburgaga sisulist seost ei ole.

Saksa folklooris seostatakse seda õhtut nõidade sabatiga Brockeni (Blocksbergi) mäel. Mitmetes Euroopa maades tähistatakse volbriööd lõkete süütamise ja tantsudega.