Vladimir Parol

Eesti ajaloolane ja sotsioloog

Vladimir Parol (8. november 1935 Leningrad19. oktoober 2009)[1] oli Eesti ajaloolane ja sotsioloog.[2]

Vladimir Parol oli teenistuja poeg.[2]

HaridusRedigeeri

Lõpetas 1953 Tallinna 32. Keskkooli, 1957 TPedI vene keele ja kirjanduse erialal, 1962 A. I. Herzeni nim Leningradi Pedagoogilise Instituudi ajalooõpetaja kutsega (cum laude), 1967 Eesti TA-s aspirantuuri, ajalookandidaat (1972, Eesti TA), filosoofiadoktor (1985, Rostovi Riiklik Ülikool), väitekiri "Социалистичeская урбанизация и образ жизни горожан".[2]

TäiendusõpeRedigeeri

NSV Liidu TA Etnograafia Instituudis sotsioloogia alal 1980, 1989.

Teaduskraad ja -kutseRedigeeri

Ajalookandidaat 1972 (Eesti NSV TA); dotsent 1977; filosoofiadoktor 1985 (Rostovi Riiklik Ülikool); professor 1987.

TeenistuskäikRedigeeri

Oli 1957–61 Tallinna keskkoolides ajalooõpetaja, 1964–67 Tallinnas Marksismi-Leninismi Õhtuülikooli õppejõud, 1967–70 AI sotsioloogia sektori nooremteadur. TTÜs 1965–1991: teadusliku kommunismi kateedri õppejõud (kohakaaslus) 1965–1969/70, assistent 1970, vanemõpetaja 1972–75, dotsent 1975–85, professor 1985–89; politoloogia/sotsiaalteaduste kateedri professor 1989–91; ühiskonnateaduste teaduskonna dekaan 1988–91. Eesti-Ameerika Majanduskolledži professor 1992-99; Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Ülikooli "LEX" professor 1999–2001; Sotsiaal-Humanitaarinstituudi professor 2001.[2]

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Politoloogia, majandus- ja linnasotsioloogia, sotsiaalökonoomika. Uurimisvaldkond: urbaniseerumine, linnade sotsiaalne keskkond ja linlaste elulaad; sotsiaalsed struktuurid; töösotsioloogia; sotsiaalfilosoofia. Väljaande Utšonõje Zapiski Russkogo Akademitšeskogo Obštšestva |(Ученые записки Русского Академического Общества) peatoimetaja (aastast 2001).[2]

Teadusorganisatoorne ja ühiskondlik tegevusRedigeeri

Osales Tallinna linna sotsiaalse arengu planeerimise nõukogu tegevuses; ühingu Teadus lektor; Vene Akadeemilise Seltsi (Eestis) asutajaid, president 1999. aastast.

TunnustusRedigeeri

TeoseidRedigeeri

  • Социалистический город I, II. Tallinn, 1982.
  • Истоки и последствия великой победы. Tallinn, 2000.
  • Экономическая география зарубежных стран (kaasautor). Tallinn, 2000.
  • Общая и специальная социология. Tallinn, 2000.
  • 200 суток великой войны. Tallinn, 2005.
  • Социальная философия и социология. Tallinn, 2006.

ViitedRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.