Vinaja on käitumisjuhiste kogum, mis reguleerib budistlike munkade ja nunnade elukorraldust.

Vinayapiṭaka on budismi pühakirja Tipiṭaka esimene osa, mis sisaldab kõiki käitumisreegleid munkadele ja nunnadele ning mungaelu korralduslikke juhiseid.