Venemaa okupatsioon Eestis

Venemaa okupatsioon Eestis oli Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude üksuste viibimine Eesti Vabariigi territooriumil ilma Eesti valitsuse loata rahvusvahelisi lepinguid rikkudes aastail 19911995.

1991. aastal pärast Nõukogude Liidu lagunemist Eestisse jäänud okupatsiooniväed allutati Venemaa Föderatsioonile.

Pärast juulilepete sõlmimist 1994. aastal lahkusid Eestist 144. kaardiväe motolaskurdiviis, 254. kaardiväe Aleksandr Matrossovi nimeline laskurpolk, 482. motolaskurpolk, 488. laskurpolk, 450. liikursuurtükipolk, 1082. seniitraketipolk, 228. tankipolk, 686. üksik sidepataljon, 148. üksik luurepataljon, 1281. üksik tankitõrjedivisjon, 771. tuletõrje- ja päästekomando ning 319. õppekeskus. Viimased Vene sõdurid lahkusid Paldiskist 1995. aastal.

Okupatsiooniks on peetud ka siiani kestvat Venemaa kontrolli osa Setumaast ja Viru Ingeri üle,[1] kuid see ei ole Eesti valitsuse ametlik seisukoht.

Viited

muuda
  1. Henn Põlluaas. Eesti–Vene piirileping: ära andmine või äraandmine? Tallinn 2010.