Veeväljasurve on ujuva laeva või mõne muu aluse poolt enda alt väljatõrjutud vee hulk. Veeväljasurve on aluse suuruse näitarv ning eristatakse mahulist ja kaalulist veeväljasurvet.

Mahuline veeväljasurve on võrdne laeva veealuse osa ruumalaga ning väljendatakse ruumalaühikutes.

Laeva kaaluline veeväljasurve on laeva täisveeväljasurve ehk dedveit, mis määratakse lastimärgini (pardamärgini) ulatuva süvise puhul koos laeva omamassiga, mis on laeva kere kaal kõigi laevamehanismide töövalmiduses oleku korral, täidetud torustike, katelde ja tsisternidega.

Kaaluline koguveeväljasurve võrdub laeva ja tema lasti kogumassiga, väljendatuna massiühikutes