Veeväljasurve on ujuva laeva või mõne muu aluse enda alt välja tõrjutud vee hulk. Veeväljasurve on aluse suuruse näitarv.

Eristatakse mahulist ja kaalulist veeväljasurvet.

  1. Laeva mahuline veeväljasurve on võrdne laeva veealuse osa ruumalaga ning seda väljendatakse ruumalaühikutes.
  1. Laeva kaaluline veeväljasurve on laeva täisveeväljasurve ehk dedveit, mis määratakse lastimärgini (pardamärgini) ulatuva süvise puhul koos laeva omamassiga, mis on laeva kere kaal kõigi laevamehanismide töövalmiduses oleku korral, täidetud torustike, katelde ja tsisternidega.

Kaaluline koguveeväljasurve võrdub laeva ja tema lasti kogumassiga, väljendatuna massiühikutes.

Vaata ka muuda