Erikaal (tähis ) on aine ruumalaühiku kaal. Aine erikaalu saab avaldada gravitatsioonijõu ja ruumala jagatisena:

,

kus

on aine mass;
on raskuskiirendus;
on aine tihedus.

Seega võrdub kaal aine tiheduse ja raskuskiirenduse korrutisega.

Erikaalu . mõõtühik on njuuton kuupmeetri kohta (N/m3).