Veepotentsiaal on mingis keskkonnas, organismis, koes jt oleva vee potentsiaalne energia (vabaenergia) puhta veega võrrelduna.

Veepotentsiaal iseloomustab vee omadust liikuda kas osmoosi, gravitatsiooni, pindpinevusjõu jne tõttu ühest keskkonnast teise keskkonda.

Teoreetilistes ülesannetes tähistatakse veepotentsiaali enamasti sümboliga Ψ (psii).

Mõiste "veepotentsiaal" kasutuselevõtt on aitanud märgatavalt selgitada taimedes, loomades ja mullas toimuvat vee liikumist.