Vandekohus on kriminaalmenetluses kasutatav kohtupidamisviis, mille puhul vandekohtunikest koosnev kogu otsustab, kas kohtualune on süüdi või mitte.

"Vandekohus" (1861). John Morgani maal

Vandekohus on tänapäeval kasutusel üksikutes riikides ja eelkõige angloameerika õigussüsteemis. Vandekohtu kasutamine on tavapärane praktika USA õigussüsteemis.

Vandekohtunikeks kutsutakse juhuvalikuga kodanikke, kellel ei pruugi olla juuraharidust.