Valguse murdumine

Valguse murdumine ehk valguse refraktsioon on laine levimissuuna muutus kahe keskkonna lahutuspiiril. Valguslaine murdub tingimusel, et keskkonnad on erineva optilise tihedusega ja valgus saab minna esimesest keskkonnast teise.

Valguse murdumine erinevates keskkondades (klaas, vesi, õhk)

Valgus murdub, kuna optiliselt mittehomogeensetes keskkondades valguse levimiskiirus muutub.

Valguse murdumisel põhineb paljude optikariistade töö (prillid, luup, mikroskoop, binokkel jm). Valguse murdumise tõttu tekivad paljud optilised atmosfäärinähtused, nagu näiteks vikerkaar, tähtede vilkumine, halo.

Valguse murdumise seadus

muuda

Langev kiir, murdunud kiir ning langemispunkti tõmmatud pinnanormaal asuvad ühes ja samas tasapinnas. See tähendab, et valguskiir murdub kas oma normaali poole või eemale, kuid mitte kiire ja normaali tasandist väljapoole.

Valguse üleminekul ühest keskkonnast teise valguskiir murdub nii, et langemisnurga ja murdumisnurga siinuste suhe on jääv suurus. Langemis- ja murdumisnurki mõõdetakse pinnanormaalist.

Vaata ka

muuda