See artikkel räägib matemaatika mõistest; dispersioonist füüsikas vaata Dispersioon (füüsika); dispersioonist hüdrogeoloogias vaata Dispersioon (hüdrogeoloogia)

Dispersioon on juhusliku suuruse varieeruvuse mõõt, ta näitab, kui palju uuritav suurus varieerub. Näiteks kui katseseerias (nt kümnekordsel täringuviskel) on kõigi katsete tulemus sama (nt 2 silma), siis katsete dispersioon on null. Mida suurem aga dispersioon on, seda enam erinevad katsete tulemused üksteisest.

Matemaatiline definitsioon

muuda

Olgu   juhusliku suuruse   keskväärtus, siis suuruse   dispersioon on defineeritud kui selle suuruse   ja tema keskväärtuse   vahe ruudu keskväärtusena:

 ,

kus  . Sageli, eriti ingliskeelses kirjanduses, tähistatakse dispersiooni ka   või  .

Vaata ka

muuda