Valgejärve maastikukaitseala

kaitseala Harjumaal

Valgejärve maastikukaitseala on kaitseala Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas ja Harjumaal Saue vallas Siimika külas.

Sookured Valgejärvel.
Orkjärve looduskaitseala ja Valgejärve maastikukaitseala.
Allikas Valgejärve maastikukaitsealal
Turvaste Valgejärv

Kaitseala pindala on 719,4 ha. Kaitsealale jääb Turvaste Valgejärv. Kaitseala geograafilised koordinaadid on 59° 6′ 15″ N, 24° 7′ 38″ E. Kaitsealal on moodustatud üks piiranguvöönd – Valgejärve sihtkaitsevöönd (719,4 ha). Kaitseala kuulub ka Natura-ala Valgejärve loodusala koosseisu.

Aastal 1981 loodi Turvaste Valgejärve-nimeline kaitseala. Oma praeguse nime ja piiridega on aastast 1999. Eesmärgiks on Valgejärve ja seda ümbritseva maastiku kaitse. Valgejärv on Eestis unikaalne. Valgejärv on kõigest 0,5–1 m sügavune, kuid selle põhja katab 2–3 m paksuselt järvelubi. Lubi tekib ilmselt sinna voolavate lubjarikase allikate mõjul. Järv kuulub lubja- ja segatoiteliste järvede rühma. Vesi on hele ja põhjani läbipaistev. Elustik on vaene. Valgejärve ja selle ümbrus on toitumis- ja pesitsusalaks paljudele linnuliikidele.

Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede, rabade, siirde- ja õõtsiksoode, lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode, nõrglubja-allikate, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade ning rohunditerikaste kuusikute kaitse.

Valgejärve maastikukaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000142.

Välislingid

muuda