Valeri Zentsov (sündinud 1946 Berliinis) on Venemaa Föderatsiooni välisluureteenituse SVR luureohvitser. Ta oli riigireetur Herman Simmi kontaktisik Eesti ja NATO riigisaladust sisaldavate dokumentide edastamisel Venemaale.

Valeri Zentsov sündis 1946. aastal Berliinis. Pere kolis Tallinna kui Zentsov oli kuueaastane. Lõpetas Tallinna 30. keskkooli.

Pärast laevaremonditehases töötamist asus tööle KGBs. Paljulubavast operatiivtöötajast Zentsovist koolitati aastatel 19731975 Moskvas Riikliku Julgeoleku Komitee 1. Peavalitsuse luureohvitser, kelle erialaks oli teadus- ja tehnikaluure.

1988. aastal edutati Zentsov Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee luureosakonna ülema asetäitjaks, kuid pärast Eesti taasiseseisvumist sai temast 1992. aasta 1. jaanuarist ametlikult sõjaväepensionär. Veel 1998. aastal sai Zentsov Vene riigilt igakuist 1291 rubla ja 54 kopika suurust pensioni. Tegelikult töötas mees edasi Vene välisluures, kasutades ärimehe katet. Zentsov elas Eestis tähtajaliste elamislubade alusel, kuid 1999. aasta sügisel saadeti ta sundkorras riigist välja.


Välislingid muuda