Võnkesüsteem

Võnkesüsteem on vastastikmõjus olevatest kehadest koosnev süsteem, milles võib esineda võnkumine.

Võnkesüsteemide ühised omadused:

Võnkumise võib põhjustada: