Raskusjõud on Maa (või mõne muu suure taevakeha) poolt selle läheduses paiknevale palju väiksemale kehale avaldatav gravitatsioonijõud.

Raskusjõud Maa gravitatsiooniväljas on vektoriaalne suurus, mis avaldub raskuskiirenduse (mis võrdub gravitatsioonivälja tugevusega) ja keha massi m korrutisena: . Nii Maa kui ka muude suurte taevakehade puhul võib nende massi jaotus lugeda ligilähedaselt tsentraalsümmeetriliseks. Sel eeldusel järeldub valem jaoks kaugusel planeedi masskeskmest otseselt Newtoni gravitatsiooniteooria põhivalemist:

.

Siin on taevakeha mass (Maa korral ) ja on gravitatsioonikonstant.

Maa pinnal () on raskuskiirenduse mooduli väärtus .