Võimete vallad

Võimete vallad ehk tajuvõimed[1] on budismis, eriti abhidharmas, kuus ala ehk valdkonda, mida olendid tajuvad kuue võime (sanskriti keeles indriya) abil. Kuus võimete valda (ṣaḍāyatana) on sõltuvusliku tekkimise viies lüli.

  1. Nägemisele vastab ‘kujude vald’ (sanskriti keeles rūpa-āyatana),
  2. kuulmisele ‘helide vald’ (śabda-āyatana),
  3. haistmisele ‘lõhnade vald’ (gandha-āyatana),
  4. maitsmisele ‘maitsete vald’ (rasa-āyatana),
  5. puudutamisele ‘puute vald’ (sparśa-āyatana) ning
  6. mõtlemisele ‘meele vald’ (mano-āyatana).

Võimete ja valdade kokkupuutel tekib teadvus, kusjuures ka teadvuses eristatakse võimetele ja valdadele vastavad kuus alajaotust.[2]

Ihu ja meele töö jaguneb kuueks võimeks. Lisaks Lääne psühholoogias tuntud nägemis-, kuulmis-, haistmis-, maitsmis- ja kompimisvõimele kuulub siia meelevõime, mis toimib teiste tajuvõimete integreerijana. Tajuvõime ja tajuorgan pole üks ja sama, sest paljas organ, kui tal puudub suhe teadvusega, ei tee veel inimest nägijaks või kuuljaks. Seda, millega vastav tajuvõime välismaailmas haakub, tähistavad budistliku terminoloogia järgi võimete vallad: värv, heli, lõhn, maitse ja puudutatav. Meelevõime ehk mõistuse vallaks on mõte.[3]

ViitedRedigeeri

  1. sanskriti ja paali keeles āyatana; tiibeti keeles skye mched; hiina keeles 處 chu; jaapani keeles sho
  2. Ida mõtteloo leksikon: võimete vallad. [1]
  3. Andres Herkel. Pratītyasamutpāda ehk sõltuvuslik tekkimine. Akadeemia nr 3, 1994, lk. 533 – 570.