Võimendustegur

Võimendustegur, ka võimendus (inglise keeles gain), on elektroonikas ja signaalitöötluses lineaarse süsteemi väljundväärtuse ja sisendväärtuse suhe (jagatis):

Suhestatavateks väärtusteks võivad seejuures olla süsteemi võimsuse, elektripinge amplituudi või voolutugevuse väljund- ja sisendväärtused. Vastavalt on siis tegemist võimsusvõimendusega (näiteks raadiosagedusvõimendis ja audiovõimendi võimsusvõimendis)]], pingevõimendusega (näiteks operatsioonvõimendis) või vooluvõimendusega (näiteks bipolaartransistoris). Võimendustegurit kui väljund- ja sisendsuuruste suhet väljendatakse sageli logaritmilistes ühikutes – detsibellides (dB).

  • Võimsusvõimendus

kus on võimsus sisendis ja võimsus väljundis.

  • Pingevõimenduse avaldise saame, kui väljendame võimsuse pinge kaudu, (sest Ohmi seaduse järgi ):

Paljudel juttudel on sisendtakistus ja väljundtakistus võrdsed, siis

Vooluvõimenduse avalduse saamiseks väljendame võimsuse voolu ja takistuse kaudu, :

Kui sisendtakistus ja väljundtakistus on võrdsed, siis valem lihtsustub: