Välitööd

Välitöödeks nimetatakse toorandmete kogumist nende leidumise vahetus keskkonnas. Välitöödele vastandub eksperimentaalne andmete kogumine laborikeskkonnas ning sisevaatlus (ehk introspektsioon). Väliandmete kogumine kuulub antropoloogia, arheoloogia, bioloogia, etnograafia, geograafia, geoloogia, keeleteaduse, paleontoloogia ning mitmete teiste loodus- ja sotsiaalteaduste meetodite hulka.

Välitööd Kakrarahu kalakajakakoloonias. Ornitoloogid Kalev Rattiste ja Art Villem Adojaan.

Välitööde hulka kuuluvaks loetakse ka osalevat jälgimist ning toorandmete kogumist intervjuu abil.

KirjandusRedigeeri