Vähimruutude meetod

Vähimruutude meetod on laialt levinud meetod regressioonanalüüsis, kus muutujate vahelise funktsionaalse sõltuvuse hindamiseks minimeeritakse regressioonijääkide ruutude summat. Seega on vähimruutude meetodis funktsionaalse sõltuvuse määramiseks objektiivseks kriteeriumiks minimaalne regressioonijääkide ruutude summa ehk teisisõnu vähim ruutude summa.

Meetodi formaalne definitsioon muuda

Vähimruutude meetodi korral minimeeritakse üksikute punktide hälvete   ruutude summat:[1]

 

Eeldused muuda

Vähimruutude meetodis eeldatakse regressioonijääkidest, et:

  1. jäägid alluvad normaaljaotusele, mille keskväärtus on võrdne nulliga;
  2. jääkide hajuvus on konstantne;
  3. jäägid ei sõltu sõltumatu muutuja väärtustest.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Ako Sauga (2020). Statistika õpik majanduseriala üliõpilastele. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus. Lk 426. ISBN 978-9949-83-519-5.